Trykk for flere produkter.
Ingen produkter ble funnet.

Medical Honey

Manuka honning for behandling av sår, hudproblemer, mugg osv. 

kr 299.00
Navn
  • Barrier
  • Derma
Relaterte produkter
Ingen
Beskrivelse

Medihoney er verdens ledende antibakterielle medisinske honning, og er den best dokumenterte. Brukes på sykehus og av veterinærer, verden over, også i Norge.

Medical honey er en spesiell type honning produsert av bier som bare samler nektar fra bestemte Leptospermum-planteslag nord på New-Zealand. Honning generelt har en kjent gunstig effekt på sår, men undersøkelser i laboratorier

Sunn-hest tilbyr 4 ulike kremer som har litt forskjellige egenskaper

MEDICAL HONEY DermaCream 50 gram

EGENSKAPER:
•    Mykgjør, beskytter tørr sår hud - eksem
•    irritert og sårbar hud
BRUKSOMRÅDE
•    Frisk, sår- og betent hudoverflate
•    Inflamatorisk og eksematøs hud
VIKTIGE INGREDIENSER
•    30% antibakteriell 
•    Leptospermum- honing

MEDICAL HONEY Barrier Cream vannavvisende 50 gram
EGENSKAPER:
•    Virker inflammasjonsdempende, 
•    immunstimulerende, smørende og 
•    fuktighetsbevarende – egner seg til ved muggplager
•    Vannavstøtende barrierefilm
BRUKSOMRÅDE
•    Frisk, sår- og betent hudoverflate
•    Fuktige og såre hudfolder
•    Inflamatorisk og eksematøs hud
VIKTIGE INGREDIENSER
•    30% antibakteriell 
•    Leptospermum- honing

MEDICAL HONEY Wound Gel 20g
EGENSKAPER:
•    Effektiv antibakteriell sårsalve
•    Danner ikke resistens og irritasjon 
•    av hud og tilhelingsvev
•    Debriderende effekt
•    Blir ikke flytende i kontakt med sårvæske
BRUKSOMRÅDE
•    Kirurgiske sår
•    Trykksår
•    Legg/fot sår
•    Brannsår
•    Akutte og kroniske sår
•    Eksematøs hud
VIKTIGE INGREDIENSER
•    80 % antibakteriell 
•    Leptospermum-honning og 
•    naturlige gel-komponenter

MEDICAL HONEY Antibakteriell krem 20 g
EGENSKAPER:
Effektiv antibakteriell sårsalve
Danner ikke resistens og irritasjon av hud og tilhelingsvev
Nekroseoppløsende effekt
BRUKSOMRÅDE
Dype og overflatiske sår
Rene og urene sår
Nekrotiserte sår
Brannsår
VIKTIGE INGREDIENSER
100 % antibakteriell
Leptospermum-honning

 

Produktdetaljer
Produktanmeldelse
Ingen kommentarer

Legg igjen en kommentar

  • Stjerne:
Beskriv dette produktet ved bruk av enkle og korte ord.
Last opp bilder:
Slipp bilder her eller trykk for å velge.
FAQ spørsmål

1. Er Medihoney vanlig honning?
Nei. Medihoney er det ledende navn blant medisinsk honningbaserte sårbehandlings-produkter fra en spesiell type honning, nemlig Leprospermum scoparium, eller også kalt Manukahonning. Denne spesielle honningen høstes i et begrenset område nord på New Zealand, hvor biene finner sin nektar bare fra Manukablomsten. Denne spesielle honningen er valgt spesielt på grunn av sitt høye nivå av Methylglyoksal som gir en effektiv og forutsigbar antibakteriell effekt. Det er også den eneste honningen som har vist gjennom randomiserte studier at den effektivt stimulerer sårtilhelingen.

2. Hva er så spesielt med Manukahonning?
Manukahonning har unike antibakterielle egenskaper man ikke finner i andre honningtyper. Forskning har dokumentert dens egenskaper på infiserte sår. Det er også dokumentert at denne honningtypen også har effekt på resistente bakterier som f.eks MRSA, dessuten på biofilm. Folk har forstått etter hvert, at det er naturlig at Manukahonning er dyrere enn vanlig skogshonning. Mens vanlig honning har en grad av antibakteriell effekt når den er fersk(hydrogenperoksideffekt), er den ikke stabil. Med Manukahonning er det annerledes: Den inneholder en viktig antibakteriell faktor i tillegg(non-peroksideffekt, NPA) og andre synergiske faktorer som er stabile, og IKKE påvirket av lys og varme. Det er dette som er typisk for Manuka-honning, nemlig en stabil og forutsigbar antibakteriell effekt.

3. Hvorfor er Medihoney annerledes enn andre typer honning?
All honning har lav ph, og en osmotisk effekt. Den inneholder ca 70% sukker og 20% vann. Det er de resterende 10% som avgjør forskjellen mellom ulike honningtyper. Der finner man faktorer som plantederivater, mineraler, vitaminer, enzymer, organiske syrer, phenoler og andre komponenter fra naturen. Disse komponentene variere fra plante til plante, og også fra sted til sted. Methylglyoksalnivået kan også variere mye fra honning til honning. Leptospermumhonning fra dette området av New Zealand, har det høyeste nivået av denne viktige antibakterielle komponenten, og forklarer mye av de unike egenskapene til Medihoney. Det er også BARE Lepto-spermumhonningen som er bevist å ha spesiell positiv påvirkning på sårtilhelingen

4. Hvor, og hvordan høstes Medihoney? 
Medihoney høstes i New Zealand. Leptospermum Scoparium planten vokser både på New Zealand og i Australia, men man har funnet ut at i et spesielt områder nord på New Zealand gir nektaren honningen optimale egenskaper, og brukes derfor i alle Medihoneys produkter. Firmaet som høster denne spesielle honningen heter Comvita. Comvita er verdens største leverandør av Leptospermum honning. Derma Sciences har lisensen på Comvita medisinsk honning på verdensbasis, og Norgesplaster A/S har agenturet for Norge.

5. Hva er methylglyoksal(MGO)?
Forskere har funnet ut at den mest potente antibakterielle komponenten i Medihoney, er Methylglyoksal(MGO). Nivået av MGO i Medihoney ligger på ca.400-500 mg/kg. Dette nivået kan variere mye i andre typer av manukahonning, og kan være så lavt som 18 mg/kg.  Medihoney har et høyt nivå av MGO, og det blir nøye kontrollert før den forlater fabrikken. Dette er viktig for å sikre kundene et kvalitetsprodukt som har den effekten man forventer.

6. Hva menes med «non-peroksideffekten» i honning?
For å forstå dette, er det viktig å vite hvilken rolle hydrogenperoksid har i honning. Foruten å lage honning i kubene, tilsetter biene et enzym i honningen. Dette enzymet heter Glukose oxidase. Dette fører til en lav produksjon av hydrogenperoksid når honningen kommer i såret. Denne effekten er derimot relativt kortvarig da hydrogen-peroksiden ødelegges av enzymet Catalase som finnes i sårvæsken. Hydrogenperoksiden blir så omdannet til vann og oksygen. Resultatet er at den antibakterielle effekten i mange typer honning ikke blir særlig effektiv. Den antibakterielle effekten til Medihoney blir IKKE påvirket av Catalase, fordi den har «non-peroksideffekter» hvor MGO er den mest potente.

7. Hva betyr UMF, og hvordan måles den i Manukahonning?
Non-peroksidaktiviteten kan hverken sees eller smakes. Så når kunden kjøper vanlig Manukahonning i f.eks.helsekostbutikken, er man helt avhengig av å tro på det som står på emballasjen. Organisasjonen «UMF Honey Association» har laget et internasjonalt program for godkjenning av den Unike Antibakterielle Faktoren(UMF, Unique Manuca Factor) som kan finnes i noen Manukahonninger. Produsenter i New Zealand er blitt enige om kriterier som må være tilstede, for å få lov til å bruke kvalitetsmerket UMF. Når man kjøper UMF Manukahonning, kan man være trygg på at produktet stemmer med det som står på emballasjen. Et uavhengig, internasjonalt kontrollorgan sjekker at UMF nivået på emballasjen stemmer med virkeligheten. Non-peroksideffekten sammenlignes med effekten av det kjente antiseptiske midlet Phenol, og ut i fra det er det laget en standard for den antibakterielle effekten til slik honning. F.eks. UMF 10+ Manuka, har samme effekt som en 10% oppløsning av Phenol. UMF 12+ Manuka har samme effekt som en 12% oppløsning av Phenol osv. 

8. Hvorfor er Medihoney så effektiv på sår og brannsår?
De ulike plantekomponentene i Medihoney virker synergisk, og både dreper bakterier samt stimulerer sårtilhelingen. Det er derfor vi sier at det er komplekse virkningsmekanismer i Medihoney.

9. FEM av de viktigste effektene til Medihoney er:

Debriderende
Immunstimulerende
Fjerner lukt
Antiinflammatorisk
Antibakteriell
10. Gir Medihoney maserasjon av huden?
Honning har lavt vanninnhold.(ca.20%) Vannet er sterkt bundet til sukkermolekylene, så det er ikke «fritt» vann. Honning gir IKKE fra seg vann. Den er hygroskopisk, og trekker isteden vann til seg. Når honning kommer ned i såret, vil den trekke sårvæske ut av såret, og inn i sekundærbandasjen. Det er derfor viktig at denne bandasjen absorberer godt, og holder på denne væsken. Hvis ikke, så gir bandasjen fra seg væske, og da får man en maserasjon rundt såret. Derfor er det viktig at sekundær-bandasjen skiftes hyppig nok, og for å være sikker, anbefales det å bruke barrierekrem rundt sårkantene, F.eks. Medihoney Barrier Cream.

11. Hva er forskjellen på» Medihoney Antibacterial honey» og «Medihoney Antibacterial Wound Gel»?
«Medihoney Antibakterial honey» er 100% steril Leptospermumhonning(Manuka). «Medihoney Antibacterial Wound Gel» inneholder 80% steril Leptospermum-honning(Manuka) blandet med 20% naturlige gelkomponenter (brukes i mange hudpleieprodukter) som gjør den mer viskøs og mindre flytende.

«Medihoney Antbacterial honey» egner seg bl.a. godt til dype kaviteter(hulrom) hvor honningen kan flyte ned i kaviteten. Da er den mest effektiv. Ellers til alle typer sår, tørre til moderat væskende sår.

«Medihoney Antibacterial honey» kan også brukes på sår rundt munnen (f.eks etter strålebehandling) fordi den er trygg å få i munnen, og dessuten smaker den godt.

«Medihoney Antibacterial Wound Gel» er mer viskøs, og er utviklet for å ikke bli flytende i såret tross påvirkning fra sårvæske og kroppsvarme. Det gjør delikat å jobbe med, og erfaringsmessig gir den også mindre sviing i såret. Brukes på alle typer sår, tørre til moderat væskende.

12. Hvilken forskning støtter bruken av Medihoney?
Det fins tre, 100+ pasienter, Randomiserte studier(RCTs)som sammenligner Medihoney med andre avanserte sårprodukter brukt i varierende typer av sår. Den unike antibakterielle effekten er også dokumentert i flere studier, også her i Norge. MEDIHONEY ER DERFOR DEN ENESTE MEDISINSKE HONNINGEN SOM HAR LOV TIL Å KALLE SEG ANTIBAKTERIELL.

13. På hvilke sår er det mest vanlig å bruke Medihoney?
Medihoney har vist seg å være effektiv på varierende typer av sår, under alle sårets tilhelingsfaser.

Arterielle leggsår
Diabetiske fotsår
1 og 2 grads brannsår
Venøse leggsår
Kreftsår
Traume- og kirurgiske sår
Trykksår
Donorsted
14. Kan Medihoney brukes av diabetespasienter?
Ja, det kan den. Det er bevist at pasientens blodsukker ikke blir påvirket når honning brukes lokalt på sår. Det er likevel anbefalt at man under behandlingen følger med pasientens blodsukkernivå som man ellers ville ha gjort.

15. Kan Medihoney brukes sammen med Vacumbehandling(NPWT)?
Medihoney gir en rask og effektiv debridering av sår ved å fjerne nekroser og infisert materiale, deretter stimulere til granulasjon. Medihoney er brukt med suksess før, under og etter vacumbehandling, og det kan tydelig forsterke effekten.

16. Kan Medihoney brukes sammen med MIST terapi?
Medihoney er blitt brukt med suksess både før og etter MIST terapi.

17. Kan Medihoney brukes sammen med «Hyperbaric Oxygen Therapi»?
Medihoney er blitt brukt med suksess både før og etter «Hyperbaric Oxygen Therapi»

18. Kan Medihoney brukes under 7-dager kompresjonsbehandling?
Ja, Medihoney kan brukesunder kompresjonssbehandling, og annen type avlastning som f.eks. en TCC.

19. Hvilke forhåndsregler må man ta?
Allergi mot honning. Da skal man ikke bruke Medihoney. Noe smerte må man også forvente. Honningens lave ph kan gi en stikkende smerte i sårområdet. Reduksjon av ph nivået er viktig for å få ned inflammasjonen og øke oksidasjonen. Smerten er forbigående og individuell. Premedikasjon med analgetica før sårskift kan være nødvendig. 

20. Hva om såret blir større?
Under den kraftige debrideringen i starten av behandlingen, vil en god del infisert materiale løsne fra såret. Resultatet er at såret kan se større ut. Det anbefales likevel å følge med om dette ser normalt ut etter de 2-3 neste sårskiftene. Er det ikke, så avslutt behandlingen.

21. Hvor ofte skal man skifte på såret?
Sårskiftefreksvensen avhenger av mengden sårvæske, og ikke minst, sekundær-bandasjens absorbsjonskapasitet. OBS! maserasjon. Oftere skift i starten av behandlingen.  Gammel honning fjernes best med godt temperert NaCl. 

22. Skal barrierekrem brukes rundt sårkantene?
Ja, pga Medihoneys høye osmolaritet, kan sårvæskemengden øke mye. Ved å bruke en barrierekrem, f.eks. Medihoney Barrier Cream, rundt såret, vil huden beskyttes mot fukt og sårvæske. Den er også antiinflammatorisk, og vil effektivt dempe hevelse rundt såret.

 

Om Medical Honey

OM MEDIHONEY- EN VELDOKUMENTERT DEL AV MODERNE SÅRBEHANDLING

Medihoney er en spesiell type honning produsert av bier som bare samler nektar fra bestemte Leptospermum-planteslag nord på New-Zealand. Honning generelt har en kjent gunstig effekt på sår, men undersøkelser i labratorier viser at denne unike honningen fra dette området, inneholder komponenter man ikke finner i vanlig skog- og lynghonning. 

Mange forskere mener faktisk at den inneholder hele 600-800 forskjellige stoffer som synergisk gir en fabelaktig gunstig effekt på bl.a. sår. Imidlertid, er det et stoff som skiller seg ut, nemlig Methylglyoksal(MGO). Studier viser at dette er den viktigste antibakterielle komponenten/faktoren i Medihoney. Produktene som sendes ut på markedet, er kontrollert for høyt nivå av MGO.

 Høy kvalitet på honningen, produksjon etter nøye standardiserte metoder, gjør Medihoney til etterspurt produkt i helsevesenet verden rundt. Man kan også merke seg at det meste av den seriøse forskningen som er gjort på slik medisinsk honnig, er stort sett gjort med bruk av Medihoney.

Det høye innholdet av MGO, er helt avgjørende for at man kan stole på den antibakterielle effekten.

Vanlig honning er også antibakteriell til en viss grad, men effekten er lite forutsigbar. Dessuten er vanlig honning ”uren”, og egner seg ikke til å bruke i sår. Kvaliteten kan også variere veldig.

Medihoney derimot, er utviklet spesielt for å brukes til sårbehandling. Den gir en forutsigbar og veldokumentert antibakteriell effekt, og den er trygg å bruke. Den er selvfølgelig renset helt for sporer og bakterier. Mye tyder på at Medihoney også stimulerer mekanismene rundt tilhelingen av et sår. Raskere tilheling og finere arr, er resultatet.

Den nevnte antibakterielle effekten er veldokumentert. Seriøse studier gjort i Norge og utlandet, viser at selv antibiotikaresistente bakterier som MRSA,  dør ved bruk av Medihoney. I tillegg er det beviselig at bakterier som har etablert biofilm, heller ikke slipper unna Medihoneys virkningsmekanismer. Dette er forøvrig veldig vanlig i sår, og hvor antibiotika har dårlig effekt.

I dag er Medihoney testet opp i mot ca.150 ulike bakteriestammer med god effekt.

Når de farlige bakteriene er borte, gir det godt grunnlag for at såret kan gro. Medihoneys høye innhold av glucose, 70%, fører til at osmolariteten blir høy. Infisert sårvæske ”trekkes” ut av såret. Denne rensefasen kan variere i lengde ut i fra sårets tilstand. Av og til kan man se gult og sort belegg i såret. Disse kalles henholdsvis fibrin og nekrose. Dette må bort før tilheling kan skje. Medihoney løser effektivt opp fibrin og nekroser. Den nevnte osmolariteten er også så sterk at immunstimulerende stoffer fra lymfevæsken blir trukket inn i såret. Det gir såret en nødvendig ”kick-start”, slik at sårtilhelingsprosessene kan starte.

Mange sår er også rød og hissig. De er betente, og ofte smertefulle. Diabetes sår, hører under denne kategorien sår. De er gjerne også infiserte med bakterier i tillegg. Medihoney har en effektiv betennelsedempene effekt, og har god effekt på slike sår. Bruk av honning i slike sår, gir ingen fare for blodsukkerstigning, men det anbefales å fortsette normal kontrollrutine.

Medihoney gir altså såret optimale forhold. Den er antibakteriell, immunstimulerende, betennelsedempende, og høy renseeffekt(debridering). I tillegg får såret balansert fuktighet, og en beskyttende atmosfære for nydannede celler. Antioksidanter beskytter, og sukker tas opp i cellene som gjør de robuste og gir grobunn for vekst.

Noen opplever noe svie ved bruk av Medihoney. Det er naturlig, og ikke farlig. Honningens lave ph, gir en ph-justering som er også er meget verdifull i henhold til sårtilhelingen. En lavere ph i såret, er i seg selv antibakterielt, men likeså er det med på å øke oksidasjonen i såret. Denne sviingen er veldig individuelt, og er relativt kortvarig.

16 andre produkter i samme kategori:
kr 206.25
(0)
krem for sår, tørr  hud og sprekker (mugg, eksem, sår) kremen lager den en beskyttelse mot bakterier, virus og parasitter 
Kunder som kjøpte dette produktet kjøpte også:
kr 431.25
(0)
Urten virker sårlegende, senebetennelser, leddsmerter, forstuelser, vrikninger, benhinnebetennelser og på øm muskulatur
kr 348.75
(0)
ublandet - kraftig,  hurtigvirkende effekt på bakterier, sopp, sporer, virus - omslag sår, mugg, hovbyll mm
Sist vist

Meny

Innstillinger